Pages

အိမ္ေထာင္ေ၇း  

Friday, November 13, 2009

ကၽြန္ေတာ္ဟာ အိမ္ေထာင္သည္တစ္ေယာက္မဟုတ္ေသးပါဘူး။
ထို ့အတူအ၇င္တံုးကလို
အိမ္ေထာင္ၿပဳ၇န္စိတ္ကူးမ၇ွိေသာသူ တစ္ေယာက္လည္းမဟုတ္ေတာ့ၿပန္ပါဘူး။
အိမ္ေထာင္ၿပဳ၇န္ႀကိဳးစားေနေသာသူ၊ နားလည္မႈ၇ွိေသာခ်စ္သူတစ္ေယာက္ကို စိတ္ခ်လက္ခ်ၿဖင့္
ပိုင္ဆိုင္ထားေသာသူတစ္ေယာက္ၿဖစ္လို ့ေနပါၿပီ။
ဒီေတာ့ကာ ... အိမ္ေထာင္ေ၇းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ခံယူထား ခ်က္မ်ားမွ အခ်ိဳ ့ကို
ေဆြေႏြးၿခင္၊ေၿပာၿပၿခင္ေသာစိတ္ကေလးၿဖစ္ေပၚလာေသာေႀကင့္ခုလို ရွာ၇ွည္ လိုက္၇ၿခင္းၿဖစ္ေႀကာင္းပါ။
သီးခံၿပီး ဖတ္ႀကပါ သယ္၇င္းတို ့ ..... ။

စစ္မွန္ေသာအိမ္ေထာင္ေ၇းတစ္ခုတြင္ မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္၇ဲ ့ကိုယ္ေ၇းကိုယ္တာဖို ့ကိုထက္
လက္တဲြေဖၚ၇ဲ ့အဖို ့ကို ပိုဦးစားေပးတြက္ႀကသည္။
အိမ္ေထာင္ေ၇းဟာ လူႏွစ္ဦးစီး၇န္ လုပ္ထားေသာစက္ဘီးတစ္စီးပါ။
ေမာင္တစ္ထမ္း မယ္တစ္၇ြက္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကေန လံုၿခံဳမႈနဲ ့ေက်နပ္မႈ
ေ၇ာၿပြမ္းေနတဲ့စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚ၇၇ွိလာႏိုင္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ၿပဳၿခင္းဆိုတာလိင္ကဲြၿပားေပမဲ့ အတူတကြေပါင္းသင္းေနထိုင္ႀကဖို ့
သေဘာတူညီမႈယူၿပီးႀကတဲ့အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈတစ္ခုပါ။
ေပ်ာ္၇ႊင္ဖြယ္ေကာင္းၿပီးခိုင္ၿမဲတဲ့အိမ္ေထာင္ေ၇းတစ္ခု၇၇ွိဖို ့ကေတာ့ ...
၂ဦး၂ဖက္လံုးက စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးစားအားထုပ္စ၇ာေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။
ေအးအတူပူအမွ်အေတြ ့အႀကံဳေတြ၊ ဝမ္းေၿမာက္စ၇ာေတြ၊ ဝမ္းနဲစ၇ာေတြ စတာေတြနဲ ့
အားၿဖည့္ထားၿပီး တာဝန္ယူႏိုင္မႈေတြ လဲလိုအပ္လွပါတယ္။


မေႀကနပ္ခ်က္ေတြဆိုတာကလည္း၇ွိကို၇ွိလာမွာအေသအၿခာပါပဲ။
မေႀကနပ္ခ်က္ေတြ၊ မေႀကခ်မ္းမႈေတြကို ၇ွင္း၇ွင္းဘြင္းဘြင္းဖြင့္ေၿပာႏိုင္မႈကလဲ
လိုအပ္လွပါတယ္။ မိုးႀကိဳးေတြပစ္ၿခႏိုင္တဲ့ တိမ္ထုေတြလို ဖဲြ ့တည္ခြင့္ေပးလိုက္မယ့္အစား
ခ်က္ၿခင္းလက္ငင္းႏိုင္နင္းေအာင္ေၿဖ၇ွင္းႏိုင္ႀကမယ္ဆို၇င္ေတာ့
အေကာင္းဆံုးပဲလို ့ထင္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေ၇းတစ္ခုမွာ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လိင္မႈဆိုင္၇ာစည္းကမ္းအတြင္း
၇ယူခံစားမယ္ဆို၇င္ေပ်ာ္၇ႊင္မႈမ်ား၇၇ွိႏိုင္မွာအေသအၿခာပါ။
တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လိင္မႈခံစားၿခင္းဟာ
အိမ္ေထာင္ေ၇းကိုေတာက္ပေနေအာင္ေက်းဇူးၿပဳႏိုင္ပါတယ္၊
ၿမဲၿမံတည္တံေအာင္လည္းထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။
အၿခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေလမွပါဝင္ခြင့္မ၇ွိလို ့
လက္ပြန္းတတီး၇င္းႏွီးက်ြမ္းဝင္လာေစႏိုင္ပါတယ္၊
ဆက္ဆံေ၇းသိမ္ေမႊ ့ေကာင္းမြန္လာေစႏိုင္ပါတယ္၊
သိုသိပ္က်စ္လစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။


အိမ္ေထာင္ၿပဳၿခင္းဟာ အထီးက်န္လစ္ဟာမႈ၊ တစ္စံုတစ္၇ာလက္မဲ့ၿဖစ္မႈ၊
ေႀကာက္၇ႊံထိပ္လန္ ့ေနေစမႈစတာေတြ လြတ္ကင္းသြားေစ၇န္ 
လူႏွစ္ဦး၏သာယာႀကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာေပါင္းေဖၚမႈ၇ဲ ့
အုတ္ၿမစ္တစ္ခုလည္းၿဖစ္ပါတယ္။


အိမ္ေထာင္ၿပဳၿခင္းဟာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခြန္အား၊ အက်င့္သီလ၊ အားမန္ေတြကိုေပး၇င္း
တစ္ဦးက တစ္ဦး၏စြမ္းေဆာင္၇ည္ေတြကို ေထာက္ခံ၊ ႏွစ္ၿခိဳက္၊ အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္းမ်ားကို
ေဖၚၿပကာလက္တြဲေဖၚ ပါ၇မီၿဖည့္ဖက္မ်ားအၿဖစ္တစ္ဆင့္ၿမွင့္တင္ၿခင္းလည္းၿဖစ္ပါတယ္။


အိမ္ေထာင္ေ၇းတစ္ခုမွာ ေယာက်ာ္း သို ့မဟုတ္ မိန္းမ တစ္ဦးဦးဟာ ပိုမိုၿမင့္ၿမတ္တယ္
ဆိုတာမရွိေစ၇။
တန္းတူညီမွ်ၿခင္းေပါင္းဖက္မႈတစ္၇ပ္၊ ညွႊတ္ႏူးၿခင္း၊ ၇က္ေ၇ာၿခင္း၊
တည္ၿငိမ္ၿခင္း၊ ေပးဆပ္ၿခင္း၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့အနစ္နာခံၿခင္းစတာေတြၿဖင့္ 
လႊမ္းၿခံဳမႈၿပဳထားေသာ ပါ၇မီၿဖည့္ဖက္ၿခင္းသာၿဖစ္၏
ဆိုေသာအသိကိုလည္း ၇င္ထဲတြင္ေက်နပ္စြာၿဖင့္လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္၇န္လည္းလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေ၇း ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ၿပဳၿခင္းဆိုသည္ကို ယခုလိုပဲယူဆထားပါတယ္။
သယ္၇င္းတို ့ကေ၇ာ ...??? ။
လြတ္လပ္စြာသေဘာထားကဲြလဲြခြင့္ေတာ့ သယ္၇င္းတို ့မွာ၇ွိပါတယ္။
ေဝဖန္ၿခင္တယ္ဆို၇င္လည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။ Comment ေလးမ်ားလည္းခ်န္ထားခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။

Thanks.

AddThis Social Bookmark Button
Email this post


Design by Amanda @ Blogger Buster