Pages

Happy Bday 2 Me 1!!!  

Saturday, November 14, 2009

14.Nov.09.


HAPPY BIRTHDAY TO ME.
HAPPY BIRTHDAY TO ME.
Happy birthday to dear Zay Yar Hlaing ........,
Happy birthday to me.
From old friends and new,
From good friends and true,
May good lord be with you,
And happiness too.

ဌဲ ဌဲ ။ ဒီေန ့ကၽြန္ေတာ္၇ဲ ့ birthday ဗ်။ အသက္ကေတာ့ေမးနဲ ့။ ၁၈ႏွစ္။ ဌီး ...။
Bday ဆိုေတာ့နဲနဲသီးခံဗ်ာ။ ကိုမ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္ ကိုအားက်ၿပီး Rap နဲနဲေလာက္ေတာ့၇ြတ္လိုက္အံုးမယ္။
ကၽြန္ေတာ္နာမည္ေဇယ်ာလိႈင္ပါ ၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ ့မွာေနပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္အေဖဦးစိုးလိႈင္ ၊စက္၇ႈံမႈးႀကီးလုပ္ခဲ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္အေမေဒၚႀကဴႀကဴႏြယ္ ၊ Accounting Officer လုပ္ခဲ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္သူယုမီဟာ ၊English teacher ၿဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္အသက္ ၃၀ ေက်ာ္တာ ေတာ္ေတာ္ႀကာၿပီထင္ပါတယ္။ (ခုထိေပါတံုးပါ)
ကဲဒီပံုေလးကေတာ့ ခ်စ္သူလုပ္ေပးတဲ့မႏွစ္ကေကာင္းမႈပါ။

ဒီပံုကေတာ့ခ်စ္သူလုပ္ေပးတဲ့ဒီႏွစ္ေကာင္းမႈပါ။နတ္လူအမ်ားသာဓုေခၚေစေသာ္ ... ဒူ ...ေဝ ေဝ ေဝ။
ကဲၿပီးၿပီဆို၇င္ေတာ့နဲနဲလူတတ္ႀကီးလုပ္ၿပီးအာေၿခာင္ၿခင္ေသးတယ္။သိၿပီးသူလဲ၇ွိမယ္။
မသိေသးသူလဲ၇ွိမယ္။ ေၿပာၿပီးၿပီေနာ္ ကၽြန္ေတာ္ Bday မို ့နဲနဲေတာ့သီးခံၾကပါလို ့။
ဒီလိုဗ်ာ .....
ေမြးေန ့ပဲြမ်ားက်င္းပေသာအခါ ေမြးေန ့ကိတ္ေပၚတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းေသာဓေလ့မွာ ၿမန္မာတို ့၏
အေလ့အထမဟုတ္ပါ။သိပၸံအျမင္ သိပၸံသေဘာတရားတို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းလည္းမရွိပါ။
When celebrating birthday parties, people usually light candles on the birthday cake. This is not a Myanmar custom. It doesn't necessarily concern with any scientific nature too.

အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးတို႕က ေမြးေန႕ကိတ္ေပၚတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းေပးျခင္းသည္ ေမြးေန႕ရွင္ကို ဂုဏ္ျပဳရာေရာက္သည္။ ေနာင္လာမည့္ အသက္တစ္ႏွစ္တာအတြက္ ဖေယာင္းတိုင္အလင္းက ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္မ်ားကို ယူေဆာင္လာႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾက ပါသည္။
English people have accepted that this is the sign of honoring the birthday boy or birthday girl. They also believe that the light of the candles brings good luck to the person whose birthday is celebrating.

ေမြးေန႕ကိတ္ေပၚတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းေသာ ဓေလ့ကို ေရွးေခတ္ဂရိလူမ်ဳိးတို႕က စတင္ခဲ့သည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဂရိတို႕ ကိုးကြယ္ေသာ ဇုနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ ၄င္း၏ၾကင္ယာေတာ္ လီတို တို႕တြင္ အျမႊာညီအစ္မႏွစ္ဦးရွိေလသည္။ တစ္ဦးမွာ အပိုလို နတ္သမီး ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ အာတီးမစ္နတ္သမီး ျဖစ္ေလသည္။ အပိုလိုနတ္သမီးသည္ လကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာ တာ၀န္ကို ယူရၿပီး အာတီးမစ္ နတ္သမီးသည္ အမဲလိုက္သူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အာတီးမစ္ နတ္သမီး၏ရုပ္ပံုတြင္ ေလးႏွင့္ျမားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲေလ့ရွိပါသည္။
It is believed that the custom of lighting candles on birthday cakes has descended from Greek culture. Zeus and his wife, Leto, have twin daughters. One is Apollo and the other is Artemis. It is believed Apollo is the goddess of moon and Artemis takes care of the hunters and children. Thus artists include bow and arrow in Artemis' portrait.

အဆိုပါ အာတီးမစ္နတ္သမီးကို ကိုးကြယ္သူမ်ားသည္ လစဥ္ လဆန္း ၆ ရက္ေန႕တိုင္းတြင္ သူမအတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ နတ္ကြန္း၌ ကိတ္မုန္႕မ်ားကို သြားေရာက္လွဴကာ ပူေဇာ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ကိတ္မုန္႕မ်ားကို အ၀ိုင္းပံုျပဳလုပ္ထားၾကၿပီး ကိတ္မုန္႕ေပၚတြင္ ဖေယာင္းတုိင္ေသးေသးေလးမ်ားကို ထြန္းညွိပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။
People who worship Artemis put cakes at the shrine of Artemis. The made round cakes and also lit small candles on those cakes.
အဆိုပါအေလ့အထသည္ အလယ္ေခတ္တိုင္ေအာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာခဲ့ၿပီး ထိုေခတ္က ဂ်ာမန္လယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ ေမြးေန႕ကိတ္မ်ားတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းညွိၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သူတို႕သည္ ေမြးေန႕ရွင္ ကေလးငယ္မႏုိးခင္ ေမြးေန႕ကိတ္ေပၚတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းညွိထားၾကပါသည္။ ဖေယာင္းတိုင္ကိုလည္း ကေလး၏ လက္ရွိအသက္ထက္ တစ္ႏွစ္ေပါင္းၿပီး ထြန္းေပးထားရပါသည္။ ဥပမာ ကေလးအသက္ ၆ ႏွစ္ျဖစ္ပါက ဖေယာင္းတိုင္ ၇ တိုင္ ထြန္းထားေပးရပါသည္။ ၄င္းဖေယာင္းတိုင္မ်ားကို အျခားအစားအေသာက္မ်ား စားသံုးၿပီးမွ ေနာက္ဆံုးၾကမွ မီးမႈတ္ရပါသည္။
That custom spread until Middle Age. During Middle Age, German farmers also put candles on birthday cakes. They lit candles on birthday cake before the birthday boy or girl woke up. The number of the candles is always 1 number larger than the kid's age. For example, if the kid is 6 years, they put 7 candles on the cake. They blew out the candles only after they had finished eating other food.

ဖေယာင္းတိုင္မီးမႈတ္ရာတြင္လည္း တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ ဖေယာင္းတိုင္အားလံုးၿငိမ္းေအာင္ မီးမႈတ္ႏုိင္မွသာ ဆုေတာင္းျပည့္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ထို႕အျပင္ မိမိလိုခ်င္ေသာဆုေတာင္းကို အသံထြက္ေတာင္းလိုက္လွ်င္ ဆုေတာင္းမျပည့္ျဖစ္တတ္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ာမန္တို႕၏ အဆိုပါေမြးေန႕ကိတ္အေလ့အထသည္ တျဖည္းျဖည္းပ်ံ႕ႏွံ႕လာၿပီး ေမြးေန႕မ်ားတြင္ ေမြးေန႕ကိတ္ႏွင့္ ဖေယာင္းတိုင္သည္ ေခတ္စားလာခဲ့ပါသည္။
The candles should be blown out in one time so that the wishes can be fulfilled. It is also believed that if the wish is said out loud, the wish will not be fulfilled. Later in German too this custom spread.

ေဖာ္ျပပါပံုေလးကေတာ့ အာတီးမစ္နတ္သမီးပံုကိုရည္ညႊန္းပါတယ္။
This is the picture of Artemis.


HAPPY BIRTHDAY TO ME.
HAPPY BIRTHDAY TO ME.
Happy birthday to dear Zay Yar Hlaing ........,
Happy birthday to me.
From old friends and new,
From good friends and true,
May good lord be with you,
And happiness too.

ဌဲ ဌဲ။ကဲအားလံုပဲေက်းဇူးဗ်ာ။ သီးခံၿပီး အဆံုးထိဖတ္ေပးႀကတဲ့အတြက္ပါ။


Thanks.

Translated By
Yu Aung Lin.

AddThis Social Bookmark Button
Email this post


0 comments: to “ Happy Bday 2 Me 1!!!

Design by Amanda @ Blogger Buster