Pages

သရဏဂံုအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ  

Wednesday, January 20, 2010

ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ ဘာသာေရးနဲ ့ပတ္သတ္တဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္းေလးကို
မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္ ..

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို့ရဲ့ အသက္ေသြးေၾကာ၊ မူလပဓါနၿဖစ္တဲ့ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ၿခင္း
အေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာထပ္ေလာင္း တင္ၿပလိုက္ပါတယ္။
သရဏဂံုသီလကို မေတာင္းဘဲေဆာက္တည္လို့ ရပါတယ္။
ဘုရားရွင္လက္ထက္ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ၾကတာလဲ
ေတာင္းခံၿပီးေဆာက္တည္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ေဟာတဲ့ တရားေတာ္ေတြကို
ႏွစ္သက္ၾကည္ညိုတဲ့စိတ္၊ ဘုရားရွင္ကို ၾကည္ညိဳေလးစားစိတ္ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ
ယေန့ကစၿပီး တစ္သက္ပတ္လံုး ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏လုိ ့ ေဆာက္တည္လိုက္တာပဲၿဖစ္ပါတယ္။

သရဏဂံုဟာ ကေလး၊သူငယ္ကအစ လူတိုင္းလူတိုင္းနဲ့သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။

ဘာမွမကုန္မခန္း မပင္ပန္းလွဘဲနဲ့ အက်ိဳးၾကီးလွတဲ့ သရဏဂံုတည္မွုကို
ရႏိုင္တယ္။သရဏဂံုတည္တယ္ဆိုတာဟာ ဘာလဲလို့ေမးရင္-
(၁) ဘုရား၊တရား၊သံဃာဆိုတဲ့
ရတနာသံုးပါးအား သဒၶါယံုၾကည္စိတ္ၿဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုအပ္ႏွင္းၿခင္း၊
(၂)ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ရတနာသံုးပါးကို မွီခိုအားထားၿခင္း၊
(၃) ဘုရား၊တရား၊သံဃာရတနာသံုးပါး၏ တပည့္အၿဖစ္ကိုခံယူၿခင္း၊
(၄) ဘုရား၊တရား၊သံဃာရတနာသံုးပါးကိုရိုေသစြာရွိခိုးၿခင္း 
အဲဒီ (၄)ပါးအနက္မွ တပါးပါးကိုၿပဳလုပ္ရင္
ၿပဳလုပ္တဲ့သူဟာ သရဏဂံုတည္တယ္လို မွတ္ယူရပါတယ္။

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ စသည္ကို
သရဏဂံုသံုးပါး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္းလို့ ေခၚပါတယ္။ 
ဘုရားရွင္ကိုကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏၊ 
တရားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏။ သံဃာေတာ္ကို
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏လို့ ၿမန္မာလို စိတ္ထဲကသိၿပီး ဆိုရပါမယ္။

ေလာကမွာ ဘုရား၊တရား၊ သံဃာလိုဆိုတဲ့ ရတနာသံုးပါးဟာ အထြတ္အထိပ္
အၿမင့္ဆံုး၊အၿမတ္ဆံုးၿဖစ္တယ္။ အဲဒီရတနာသံုးပါးထက္
ၿမင့္တာ၊ၿမတ္တာမရွိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလိုအထြတ္အထိပ္
အၿမင့္ဆံုး၊အၿမတ္ဆံုးၿဖစ္တဲ့ ရတနာသံုးပါးအား 
(အတၱသမံ ေပမံနတၳိ =မိမိကိုယ္ထက္ခ်စ္တာ မရွိဘူးလို့ဆိုတဲ့အတုိင္း) 
မိမိအခ်စ္ဆံုးၿဖစ္တဲ့
မိမိခႏၶာကိုယ္ကို အပ္ႏွင္းလွဴဒါန္းၿခင္းဟာ အင္မတန္အက်ိဳးမ်ားပါတယ္။

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ေလးစားစြာနဲ့ စိတ္ေစတနာပါၿပီး
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မွ သရဏဂံုေဆာက္တည္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ 
ဘုန္းၾကီးဆိုေပးလို့လုိက္ဆိုတာမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ဘာသာရထားလို့ အလြတ္ဆိုတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့
အက်ိဳးမမ်ားလွဘူး။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပါဠိေတြရြတ္ဆိုတဲ့အခါ
ဆိုလိုရင္းအနက္အဓိပၸါယ္ကိုသိမွ ေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။

သံုးၾကိမ္ဆိုတာလဲအထူးေလးနက္ေစခ်င္လို ့ပါ။
တစ္ၾကိမ္တစ္ခါဆိုတာကေတာ့စိတ္မပါလက္မပါ၊
ဝတ္ေက်တန္းေက်ဆိုတာလဲၿဖစ္ႏိုင္တယ္။ အခုသရဏဂံု ေဆာက္တည္တဲ့ လူကေတာ့ တကယ့္
ယံုယံုၾကည္ၾကည္ စိတ္ပါလက္ပါ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္း ၿဖစ္တယ္ဆိုတာ
သိေစခ်င္လုိ့ သူ့ရဲ့ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မွုကို ေလးနက္ေစခ်င္လို့
သံုးၾကိမ္ထပ္ဆိုၿခင္း ၿဖစ္တယ္။ဘာသာေရး ကိစၥေတြမွာ
သံုးၾကိမ္ထပ္ဆိုမွုမွန္သမွ်ဟာ ေလးနက္ေစခ်င္လိုၿဖစ္ပါတယ္။

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးဟာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို့ရဲ့
ေၾကာက္ရြံၿခင္း၊ ထိတ္လန့္ၿခင္း၊ အပါယ္ဆင္းရဲ၌ၿဖစ္ၿခင္းစတဲ့
ဆင္းရဲဒုကၡေတြကိုပယ္ေပ်ာက္၊ ခ်မ္းသာကိုေရာက္တက္လို ့ 
သရဏ= ကိုးကြယ္ရာလို ့ေခၚပါတယ္။ 
အမ်ားအားၿဖင့္ ဗုဒၶဘာသာေတြက ဗုဒၶံသရဏံဂစာၦမိ
ဆိုတဲ့စာပိုဒ္သံုးခု (သို့) ဒီစာပိုဒ္သံုးခုကို ႏွုတ္ကရြတ္ဆိုတာကို
သရဏဂံုေဆာက္တည္တာလို့ ထင္ေနၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ
ရတနာသံုးပါးဟာ ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္ခ်မ္းသာေရာက္ေစတဲ့
ဝတၳဳမွန္သံုးပါးၿဖစ္တယ္လို့ ယံုၾကည္တဲ့သဒၶါ၊ သိမွတ္နားလည္တဲ့ပညာကို
သရဏဂံု(သို့) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မွုလို့ေခၚတယ္။

မိရိုးဖလာအလြတ္ရထားလို့ၿဖစ္ေစ၊ ဘုန္းၾကီက ခ်ေပးလို့ၿဖစ္ေစ၊
ဗုဒၶံသရဏံဂစာၦမိ စသည္ဆိုတဲ့အခါ ယံုၾကည္မွုသဒၶါတရားကို အသိဉာဏ္နဲ့မယွဥ္တဲ့
ဉာဏဝိပၸယုတ္ သရဏဂံုလို့ေခၚတယ္။ ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္၊ ခ်မ္းသာေရာက္ေစတဲ့
ဝတၳဳမွန္သံုးပါးၿဖစ္ေၾကာင္းကို ယံုလဲယံုၾကည္မယ္၊
သိရွိနားလည္မွုလဲရွိမယ္ဆိုရင္ ယံုၾကည္မွုသဒၶါ၊ သိနားလည္မွုပညာႏွစ္ပါးကို
အသိဉာဏ္နဲ့ယွဥ္တဲ့ ဉာဏသမၸယုတ္သရဏဂံု လို့ေခၚပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ရတနာသံုးပါးဟာ ေဘးရန္ပယ္ေဖ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေစတက္တဲ့
ဝတၳဳမွန္သံုးပါးၿဖစ္တယ္လုိ ့ ယံုၾကည္သိမွတ္ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္သူ
ယံုၾကည္သိမွတ္တဲ့သဒၶါ၊ပညာဦးေဆာင္တဲ့စိတ္အစဥ္နဲ့ရြတ္ဆိုတဲ့လူကို
(ေလာကီသရဏဂံု)ေဆာက္တည္တဲ့လူလို့ေခၚၿပီး၊ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္းအားထုတ္မွရရွိတဲ့မဂ္စိတ္ေလးပါးကိုရတဲ့
အရိယာပုဂၢိဳလ္ရွစ္ေယာက္ကို (ေလာကုတၱရာသရဏဂုံ) တည္တဲ့လူလို ့ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။

ေလာကီသရဏဂံုေဆာက္တည္တဲ့အတြက္ယခုဘဝမွာေၾကာက္ရြံ၊ထိတ္လန့္ၿခင္းကင္းတယ္။
စိတ္ၾကည္လင္တယ္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ လာဘ္သပ္ပကာ တုိးတယ္၊ 
ေသတဲ့အခါမွာ အပါယ္ေလးဘံုမေရာက္ဘဲ လူစည္းစိမ္၊ နတ္စည္းစိမ္ခံစားရတယ္။ ေလာကုတၱရာသရဏဂံု၄ပါးကေတာ့
ဖိုလ္ေလးပါးအက်ိဳးကို ခံစားရတယ္။ ဝဋ္ဒုကၡမွကင္းၿပီး နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို
ရရွိခံစားႏုိင္ပါတယ္။

ေလာကုတၱရာသရဏဂံုကေတာ့ တစ္ခါရၿပီးရင္ ဘယ္ေတာ့မွမပ်က္စီးေတာ့ပါဘူး၊
နိဗၺာန္ရတဲ့အထိ ဘဝအဆက္ဆက္ တည္ၿမဲသြားတယ္။ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ၿမင့္တက္ၿပီး
နိဗၺာန္တိုင္ ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေလာကီသရဏဂံုကေတာ့ အၿခားဘာသာကို
ကူးေၿပာင္းကိုးကြယ္တဲ့အခါ၊ ဘဝတစ္ပါးေၿပာင္းသြား ကြယ္လြန္တဲ့အခါ
ပ်က္စီးပါတယ္။ အသိစိတ္မရွိတဲ့ အေလာင္းေကာင္ၾကီးကိုလဲ သရဏဂံုတင္တဲ့ကိစၥကလဲ
အသိစိတ္မရွိတဲ့ အေလာင္းေကာင္ၾကီးကေတာ့ သရဏဂံုမရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေသတဲ့သူဟာ
ၿပိတၱာၿဖစ္ေနလို့ တရားလာနာရင္ေတာ့ ကုသုိလ္ရပါတယ္။ သာဓုေခၚႏိုင္ပါတယ္။
ေသဆံုးသြားတဲ့အခါ ေၿခာက္တာတို့၊ လွ့န္တာတို့၊ ႏွုတ္ဆက္တာတို့ဟာ ေဝမာနိက
ၿပိတၱာ၊တေစၦ၊ သရဲ ၿဖစ္လို့သာ ေၿခာက္လွန့္လိုရတယ္ဆိုတာ စကားခ်ပ္အေနနဲ့
ေၿပာခ်င္ပါတယ္။ လူ့ဘဝမွာ မေကာင္းတာအကုန္လုပ္၊ အကုသိုလ္အားၾကီးတဲ့သူကေတာ့
ေသတဲ့အခါ ငရဲကို တိုက္ရိုက္ေရာက္သြားတဲ့ အတြက္ ေၿခာကလန္ ့ဖို ့၊
ႏွုတ္ဆက္ဖို့ေနေနသာသာ သူကိုယ္တိုင္ငရဲဘံုမွာ ဒုကၡေပါင္းစံု
မရွုမလွခံစားေနရပါတယ္။

ရတနာသံုးပါးဟာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္စရာ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ့လား၊ 
ရတနာသံုးပါးကိုကိုးကြယ္ဆည္းကပ္လို ့ေရာ
အက်ိဳးေက်းဇူးရွိပါ့မလားလို ့သံသယစိတ္ေတြဝင္တဲ့အခါမွာလည္း
သရဏဂံုညစ္ႏြမ္းပါတယ္။
ဒါဟာလဲဗုဒၶဘာသာဝင္တို့သတိထားသင့္တဲ့အခ်က္တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္အၿမဲတမ္းၿဖဴစင္
လတ္ဆက္ေနေအာင္ ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ကိုးစားစိတ္ရွိဖို ့ လုိအပ္ပါတယ္။
ေလာကုတၱရာ သရဏဂံုကေတာ့ ဘယ္အခါမွမညစ္ႏြမ္းပါဘူး။

တစ္ၾကိမ္ေဆာက္တည္ထားတဲ့ ေလာကီသရဏဂံုဟာ ဘာသာေၿပာင္းရင္၊
ေသရင္ပ်က္စီးပါတယ္။ တစ္ခါသာမက အၾကိမ္ၾကိမ္ ေဆာက္တည္ႏိုင္တဲ့အတြက္
ကုသိုလ္အၾကိမ္ၾကိမ္ ရေနပါတယ္။
၂၄ပစၥည္းပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္မွာအာေသဝနပစၥည္းဆိုတာ ရွိပါတယ္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳကို ထပ္ခါ၊ ထပ္ခါၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ တစ္ခါလုပ္ထားတဲ့
ကုသိုလ္ကို ထပ္ခါ၊ထပ္ခါပြားမ်ားေနၿခင္းၿဖင့္ ကုသိုလ္ဟာအင္အား
ၾကီးမားလာပါတယ္။ဒီလို ကုသိုလ္အင္အား ၾကီးမားလာေအာင္လို့ သရဏဂံုကိုအထပ္ထပ္ တည္ေဆာက္ေစတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တဲ့သူဟာ ေသရင္အပါယ္မလားဘူး၊
ေသရင္နတ္ၿပည္ေတာ့ အနည္းဆံုးေရာက္တယ္လို့ ဓမၼပဒ
ပါဠိေတာ္မွာဘုရားေဟာထားပါတယ္။ နတ္သားခ်င္းတူတာေတာင္
လူ့ၿပည္မွာသရဏဂံုတည္သူ၊ပြာမ်ားသူဟာနတ္ၿပည္မွာအၿခားနတ္သားေတြထက္အသက္၊အေရာင္အဝါ၊
အေၿခြအရံ၊ ခ်မ္းသာ၊ အစိုးရၿခင္း၊ ရူပါရံု၊ သဒၶါရံု၊ ဂႏၶာရံု၊ ရသာရံု၊
ေဖာ႒ဗၺရံု ဒီ ၁၀-ပါးတို့ၿဖင့္ အၿခားနတ္သားမ်ားထက္ လြန္ကဲတယ္လို့
တာဝတိံသာနတ္ၿပည္သို့ၾကြေတာ္မူတဲ့ ရွင္ေမာဂၢလန္ ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးက
မိန့္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ဒါတင္လားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ကေသရည္၊ေသရက္
ေန့စဥ္ရက္ဆက္ေသာက္တဲ့ သရဏဥပါသကာဆိုတာရွိခဲတယ္။ သူဟာသရဏဂံုတည္တဲ့အတြက္
သူ့့ကိုသရဏဥပါသကာလို ေခၚပါတယ္။ ဒီလူေသတဲ့အခါဘုရားရွင္က
နတ္ၿပည္ကိုေရာက္တယ္လို့ ေဟာေတာ္မူတဲ့အတြက ္ဘုရားရွင္ရဲ့ေဆြေတာ္၊
မ်ိဳးေတာ္ေတြက ဘုရားရွင္ကို ကဲ့ရဲ့ၿပစ္တင္ၾကပါတယ္။ ဘုရားရွင္စကားက ဟုတ္မွ
ဟုတ္ပါမလားေပါ့။ ဒါနဲ့မဟာနာမ္မင္းကၾကားၿပီး အရွင္ဘုရား..အရွင္ဘုရားရဲ့
ေဆြမ်ိဳးေတြကအရွင္ဘုရားကို ကဲ့ရဲ့ၿပစ္တင္ၾကတယ္ဘုရား။
ေသအရက္ကိုေန့စဥ္ေသာက္တဲ့သူဟာ ေသေတာ့ နတ္ၿပည္ေရာက္တယ္ဆိုတာ
အရွင္ဘုရားေဟာတာကို ဘယ္သူမွမယံုၾကဘူး ဘုရားလို့ေလွ်ာက္တယ္။

ဘုရားရွင္က…."သူဟာ ေသတာနဲ့တၿပိဳင္နက္ေသာတပန္ၿဖစ္သြားတယ္။ ေသရည္၊ေသရက္ေသာက္တဲ့ကံက
သူ ့ကိုမတားၿမစ္ႏိုင္ဘူး။ဘာေၾကာင့္တံုးဆိုေတာ့ဘုရား၊တရား၊သံဃာဆိုတဲ့ရတနာသံုးပါးရဲ့
ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားက အတိုင္းမသိ ၾကီးက်ယ္ၿမင့္ၿမတ္တာကတေၾကာင္း၊ သူကလဲဘဲ
ရတနာသံုးပါးကို အသက္စြန့္၍ယံုၾကည္ၿခင္းဌါ
စြမ္းႏိုင္တဲ့အေဝစၥပႆဒဟုဆိုအပ္တဲ့ သဒၶါတရားထားရွိတာကတေၾကာင္း
ဒီအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသရည္၊ေသရက္ေသာက္တဲ့ အကုသိုလ္ကံဟာ
သူ့ကိုမတားၿမစ္ႏိုင္ဘူး လို့ မိန့္ၾကားေတာ္မူပါတယ္။ "

သရဏဥပါသကာကိုတစ္ဖက္သားက“သရဏဥပါသကာ..သင္ဘုရားကိုဘုရားမဟုတ္ဘူး၊တရားကိုတရား
မဟုတ္ဘူး၊သံဃာကိုသံဃာမဟုတ္ဘူးလို့
ေၿပာရင္ေၿပာ၊မေၿပာရင္သင့္ေခါင္းၿဖတ္မယ္လို့”ဆုိခဲ့ရင္ေတာင္
သရဏဥပါသကာကသင္..ငါ့ေခါင္းကိုၿဖတ္ခ်င္ၿဖတ္ပါ။
ကၽႊႏု္ပ္ဘုရားကိုဘုရားမဟုတ္ဘူး၊တရားကိုတရား
မဟုတ္ဘူး၊သံဃာကိုသံဃာမဟုတ္ဘူးလို့မေၿပာဝံ့ဘူးလို့
ၿပန္ေၿပာႏိုင္စြမ္းရွိတယ္လို့ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္အင္မတန္စြန့္ႏိုင္ခဲတဲ့ တရားႏွစ္ပါးအၾကာင္းကို ဘုရားရွင္က ဤသို့
ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္….

“ေဒြမာ ဘိကၡေဝ အာသာ ဒုပၸဇဟာ၊
ကတမာ ေဒြ လာဘာသာ စ ဇီဝိတာသာ စ၊
ဣမာ ေခါ ဘိကၡေဝ ေဒြ အာသာဒုပၸဇဟာ။”

အဓိပၸါယ္ကေတာ့- မိမိ၏အသက္၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာ သာယာမက္ေမာတက္တဲ့ အာသာကိုလည္း
စြန့္ႏိုင္ခဲတယ္။ လာဘ္၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာ သာယာမက္ေမာတက္တဲ့ အာသာကိုလဲ
စြန့္ႏိုင္ခဲတယ္။ အဲဒီလိုစြန့္ႏုိင္ခဲတဲ့ အေၾကာင္းတရားႏွစ္ပါးတိုတြင္
တပါးပါးကိုစြန့္ၿပီး ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ၿခင္းဌါ စြမ္းႏိုင္လို့ရွိရင္
တရားကိုအားမထုတ္ဘဲနဲ့ မဂ္တရားဖိုလ္တရားကို ရႏိုင္တယ္လို့
ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ရတနာသံုးပါးကို အထြတ္ၿမတ္ဆံုးဟု ယံုၾကည္၍၊ သိ၍ ငါ့ရဲ့ကိုးကြယ္ရာပဲလို့
စိတ္၌ၿဖစ္ေပၚေနသမွ် ထိုသူမွာ သရဏဂံုတည္ေနေတာ့တာပါဘဲ။ ထိုစိတ္ကို
မစြန့္သမွ်ကာလပတ္လံုး၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္အၿဖစ္ကို စြန့္၍အၿခားဘာသာထဲသို့
မဝင္သမွ်ကာလပတ္လံုး သရဏရံုမပ်က္ဘဲ ဆက္လက္တည္ေနပါတယ္။ ကာလရွည္ရွည္
သရဏဂံုတည္ေလ အက်ိဳးမ်ားေလေလပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္အက်ိဳးမ်ားလွတဲ့ သရဏဂံုကို
တသက္လံုးအတြက္ ရည္မွန္းေဆာက္တည္ၾကရန္၊ တသက္ပန္တည္ေဆာက္ရန္ သရဏဂံုကို
ေရးသားတင္ၿပလိုက္ရပါတယ္။

“ တသက္ပန္တည္ေဆာက္ရန္ သရဏဂံု ”

၁။ အဇၨအာဒိ ံကတြာ အဟံ အတၱာနံ ဗုဒၶႆ နိယ်ာေဒမိ။
၂။ အဇၨအာဒိ ံကတြာ အဟံ အတၱာနံ ဓမၼႆ နိယ်ာေဒမိ။
၃။ အဇၨအာဒိ ံကတြာ အဟံ အတၱာနံ သံဃႆ နိယ်ာေဒမိ။
၄။ ဇီဝိတ ပရိယႏၱိကံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ။
၅။ ဇီဝိတ ပရိယႏၱိကံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ။
၆။ ဇီဝိတ ပရိယႏၱိကံ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ။

( ဒုတိယမၸိ၊ တတိယမၸိ ) အထက္ပါအတိုင္း တည္ေဆာက္ပါ။

အနက္အဓိပၸါယ္

၁။ အဇၨအာဒိ ံကတြာ - ယေန့ကိုအစၿပဳ၍၊ အဟံအတၱာနံ- မိမိကိုယ္ကို၊
ဗုဒၶႆ-ၿမတ္စြာဘုရားအား၊ နိယ်ာေဒမိ- အပ္ႏွင္းလွဴဒါန္းပါ၏။
၂။ အဇၨအာဒိ ံကတြာ - ယေန့ကိုအစၿပဳ၍၊ အဟံအတၱာနံ- မိမိကိုယ္ကို၊
ဓမၼႆ-တရားေတာ္ၿမတ္အား၊ နိယ်ာေဒမိ- အပ္ႏွင္းလွဴဒါန္းပါ၏။
၃။ အဇၨအာဒိ ံကတြာ - ယေန့ကိုအစၿပဳ၍၊ အဟံအတၱာနံ- မိမိကိုယ္ကို၊
သံဃႆ-သံဃာေတာ္ၿမတ္အား၊ နိယ်ာေဒမိ- အပ္ႏွင္းလွဴဒါန္းပါ၏။
၄။ဇီဝိတပရိယႏၱိကံ - အသက္ဆံုးသည့္တုိင္ေအာင္၊ ဗုဒၶံ - ၿမတ္စြာဘုရားကို၊
သရဏံ - ကိုးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစာၦမိ - ဆည္းကပ္ပါ၏။
၅။ဇီဝိတပရိယႏၱိကံ - အသက္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္၊ ဓမၼံ - တရားေတာ္ၿမတ္ကို၊
သရဏံ - ကိုးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစာၦမိ - ဆည္းကပ္ပါ၏။
၆။ဇီဝိတပရိယႏၱိကံ - အသက္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္၊ သံဃံ -သံဃာေတာ္ၿမတ္ကို၊
သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစာၦမိ - ဆည္းကပ္ပါ၏။

တသက္လံုး အသက္ဆံုးသည့္တုိင္ေအာင္၊ သရဏဂံု အၿမဲတည္ပါၿပီ။ အားကိုးရာ၊
မွီခိုရာ၊ ေဆာက္တည္ရာ ရပါၿပီ။ မပ်က္ေတာ့ပါဘူး။
အယူတပါးမ်ား - ယူသြားရင္၊ သရဏဂံု ပ်က္ၿပီးလို့ မွတ္ၾကပါ။ ။

ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၊ ဆရာေသာင္းလြင္ - ဘီေအ


AddThis Social Bookmark Button
Email this post


Design by Amanda @ Blogger Buster