Pages

ဗုဒၶအလိုက် အလွဴျပဳလုပ္နည္း  

Saturday, January 23, 2010

ဗုဒၶအလိုက် ကုသိုလ္ၿပဳနည္းၿဖစ္ေအာင္ အဂိုတၱိဳရ္ပါဋိေတာ္လာ သပၸၸဳရိသဒါနသုတ္ကို ေလ႕လာၾကရမည္။ ၿမန္မာၿပန္လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းတို႕ ၿပဳေသာ ဒါနဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ အဂၤါငါးခ်က္ရွိသည္ ယင္းတို႕မွာ
၁ ။ ရတနာသံုးပါးကိုၾကည္ညိဳၿခင္း

၂ ။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကို ရိုေသၿခင္း
၃ ။ လိုအပ္ေသာအရာကိုလွဴၿခင္း
၄ ။ လွဴၿပီး၀တၳဳကို မစြန္းၿငိၿခင္း
၅ ။ မိမိအလွဴအတြက္ သူတစ္ပါးကို မထိခိုက္ၿခင္း တို႕ၿဖစ္ေပသည္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ သဒၶါၾကည္ညိဳ ၊ ရိုေသလွစြာ
အခါကိုသိ ၊ မစြန္းၿငိပဲ

မထိမပါး ၊ ဤငါးပါး
မွတ္သားသပၸဳရိသ
ၿမတ္ဒါန။
ဒါနေတာေဘာဂ၀ါ = ဟူေသာ ေဒသနာအတိုင္း ဒါနၿပဳသူမွန္သမွ် ၿဖစ္ရာဘ၀တြင္ ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ားမည္ကား ဧကန္ပင္ၿဖစ္၏ ။ ေဖာ္ၿပပါ အဂၤါငါးခ်က္နွင္႕ညီေအာင္ လွဴဒါန္းနိုင္လွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာ ေပါမ်ားခ်မ္းသာသည္႕အၿပင္ အက်ိဳးထူးငါးမ်ိဳးကိုလည္း ပိုမိုရနိုင္ေပသည္။

၁ ။ သဒၶါၾကည္ရြင္ လွဴဒါန္းလွ်င္ ရုပ္သြင္အဆင္လွ
ရတနာသံုးပါးကို ၾကည္ညိဳေသာ သဒၶါဓာတ္မ်ားမ်ားျဖင့္ ေပးလွဴခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ရာဘ၀တြင္ ခ်မ္းသာသည့္အျပင္ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပျခင္းဟူေသာ အက်ိဳးထူးတစ္ခုကို ပိုမိုခံစားရေပသည္။ ယခုေခာတ္တြင္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕သူေဌးမ်ား၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားလည္း ေပါမ်ားခ်မ္းသာသည္၊ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕သူေဌးမ်ားကား ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာေသာ္လည္း အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ၾကသည္။ ဤသည္ ယခင္ဘ၀ ဒါနျပဳၾကစဥ္အခါတုန္းက ရတနာသံုးပါးကို ၾကည္ညိဳျခင္း၊ မၾကည္ညိဳျခင္းဟူေသာ အခ်က္က ကတၱားျခားေပးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္

သည္။
၂ ။ ရိုေသလွဴျငား၊ သူ႕စကားအမ်ားနာယူၾက။

အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကို ရိုရိုေသေသ လွဴဒါန္းလွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ား ခ်မ္းသာသည့္အျပင္ ၾသဇာအာဏာေညာင္းျခင္း၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္းဟူေသာ အက်ိဳးထူးကို ပိုမိုရရွိသည္။
၃ ။ အခါသင့္သျဖင့္ လွဴတံုလင့္၊ ခ်ိန္သင့္ေကာင္းက်ိဳးရ။

တတိယအဂၤါကို ကာလဒါနေခၚသည္။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္လိုအပ္ေသာ အခါတြင္ လိုအပ္ေသာအရာကို ေပးလွဴရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၁၄ ေယာက္ရွိသည္။

အလွဴခံ ၁၄ ေယာက္
သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္

ပေစၥကဗုဒၶါေခၚ ဘုရားငယ္
အရိယာပုဂၢိဳလ္ရွစ္ေယာက္
သာသနာပအခါ ကိေလသာကင္းေအာင္က်င့္ေသာရေသ့
သီလရွိေသာလူသူေတာ္ေကာင္း

သီလမရွိေသာ လူမိုက္
တိရစ ၦာန္ တို႕ျဖစ္ေပသည္။
ထို ၁၄ ေယာက္တို႕တြင္
တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ေကာင္ကို ေပးလွဴလွ်င္ ဘ၀တစ္ရာ ခ်မ္းသာသည္။
သီလမရွိေသာ လူမိုက္ကို ေပးလွဴလွ်င္ ဘသတစ္ေထာင္ ခ်မ္းသာသည္။

သီလရွိေသာ လူသူေတာ္ေကာင္းကို ေပးလွဴလွ်င္ ဘ၀တစ္ေသာင္းခ်မ္းသာ၏။္
သာသနာပအခါ ကိေလသာကင္းေအာင္က်င့္ေနေသာ ရေသ့ကိုေပးလွဴလွ်င္ ဘ၀ကုေဋတစ္သိန္းခ်မ္းသာသည္။
အရိယာ ၈ ေယာက္၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရားရွင္ ဤ၁၀ ေယာက္တို႕တြင္ မည္သူ႕ကိုပင္လွဴလွဴ ဘ၀ေပါင္းမည္မွ်ခ်မ္းသာမည္ဟု ေရတြက္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

(ဥပရိပဏာသပါဠိေတာ္၊ ဒကၡိဏ၀ိဘဂၤသုတ္)
ပုတုဇဥ္ ရဟန္းသံယာေတာ္မ်ားကိုကား ၀ိပႆ နာရႈပြားပါက ေသာတာပန္ကစ၍ တည္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသာတာပန္ အရိယာထဲ ထည့္သြင္းရမည္ဟု အဌကဆရာက ညႊန္ျပထား၏။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ ၁၄ ေယာက္တို႕အား ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေတြ႕ေတြ႕ ေတြ႕သည့္ပုဂၢိဳလ္ကို လိုအပ္သလို ေပးလွဴရမည္ျဖစ္သည္။

ဒါနျပဳျခင္းသည္ ေလာဘကိုပယ္သတ္ျခင္းျဖစ္၍ လိုအပ္ေသာ အလွဴခံကို ေတြ႕ပါလ်က္ မလွဴဘဲ အက်ိဳးမ်ားမ်ားရရန္ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ျမတ္ေသာအလွဴခံကိုသာ ေစာင့္စား၍လွဴျခင္း၊ မိမိအလွဴကို လူသိမ်ားေစလိုျခင္းတို႕သည္ ဒါနျပဳသည္ႏွင့္မတူဘဲ ေလာဘအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အလဲအလွယ္ျပဳျခင္းႏွင့္သာ တူေပ၏။

၄ ။ မစြန္းၿငိေတာင္း၊ လွဴတံုေရွာင္း၊အေကာင္းသံုးေဆာင္ရ။
စတုတၳအဂၤါအရ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲၿပီးေသာ လွဴဘြယ္၀တၳဳအေပၚ စြန္းၿငိတြယ္တာျခင္းမရွိလွ်င္ ခ်မ္းသာသည့္အျပင္ ေပါမ်ားလာသည့္အစားေကာင္း၊ အ၀တ္ေကာင္း စသည္တို႕ကို အားပါးတရ အလိုရွိသလို သံုးေဆာင္ႏိုင္ျခင္းဟူေသာ အက်ိဳးထူးတစ္ခုကို ပိုရသည္။

အေကာင္းကို လူတိုင္းသံုးေဆာင္ရသည္မဟုတ္။ အထက္ပါ အဂၤါႏွင့္အညီ လွဴခဲ့ေသာ ဒါနရွင္မ်ားသာ သံုးေဆာင္ရသည္။ အေကာင္းကို မသံုးေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ မရွိ၍၊ မြဲ၍ မသံုးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ရွိေသာ္လည္း သံုးေဆာင္မရေသာေၾကာင့္ မသံုးေဆာင္ရျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။

၅ ။ မထိမပါး၊ လွဴတံုျငားမူ၊ထိုေသာသူ၏၊ ၊ ေျပာထူမ်ားျပား၊စည္းစိမ္အား၊ ငါးပါးရန္မစ။
ငါးခုေျမာက္အဂၤါအရ ဒါနျပဳသူသည္ အလွဴေပးတိုင္း မိမိအလွဴအတြက္ သူတစ္ပါးကို မထိခိုက္ေစလွ်င္ ခ်မ္းသာသမွ်ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ဖ်က္စီး၍မရေပ။ သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္ျခင္းကား သံုးမ်ိဳးရွိသည္။

ပထမတစ္မ်ိဳးကား သည္အလွဴမ်ိဳးကို ငါသာလွ်င္ လွဴႏိုင္၏။ တျခားသူမ်ား မလွဴႏိုင္ဟု မာနေထာင္ျခင္းပါတည္း။
ဒုတိယတစ္မ်ိဳးကား သူတစ္ပါးကိုသတ္ျဖတ္၍ သို႕မဟုတ္ ခိုး၀ွက္လိမ္ညာလာဘ္စား၍ ရလာေသာ ဥစၥာျဖင့္ ေပးလွဴျခင္းပါတည္း။
တတိယတစ္မ်ိဳးကား အလွဴျပဳခါနီးတြင္ သား၊ ငါးတို႕ကို ရက္ႀကိဳ၍ မွာထားျခင္းမ်ိဳးတည္း။ မိမိမွာထားျခင္းေၾကာင့္ သားသတ္သမားသည္ တိရစၦာန္တို႕ကို ပိုသတ္ရသည္။ တိရစာၦန္တို႕ပိုေသရျခင္းသည္ မိမိဒါနအတြက္ သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္ျခင္းပါတည္း။မိမိအလွဴအတြက္ တိရစာၦန္တို႕ကို မထိခိုက္ေစျခင္လွ်င္ အသားလြတ္ေကၽြးပါ။ သို႕မဟုတ္ သား၊ ငါးတို႕ကို ၾကိဳမမွာဘဲ ဆိုင္ေပၚတင္ေရာင္းေသာ ပံ့သုကူသားကိုသား ရသမွ် ၀ယ္ခ်က္လွဴပါ။ အသားလြတ္ ေကၽြးသည့္အတြက္ ကုသိုလ္ကား ေလွ်ာ့မသြားပါ။ ပိုတိုးလာစရာသာရွိပါ၏။

*** ေမတၱာရွင္ ေရြၿပည္သာ၏ ၿမန္မာတို႕အသက္ စာအုပ္မွ ၿပန္လည္ေကာက္နုတ္ေဖာ္ၿပပါသည္။

AddThis Social Bookmark Button
Email this post


Design by Amanda @ Blogger Buster