Pages

Web site ျဖစ္ေပၚလာပုံနဲ႔ အေျခခံတည္ေဆာက္ပုံ  

Wednesday, January 20, 2010

Web

၁။ Network မ်ားကုိ ရႈပ္ေထြးမ်ားျပားစြာ ပင့္ကူအိမ္(web)သဖြယ္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အတြက္ Web ဟုေခၚတင္စားေခၚဆုိျခင္းျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၀ ခုနွစ္
နုိ၀င္ဘာလ တြင္ ဆြစ္ဇာလန္နုိင္ငံ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႔ရွိ European Particle Physics Lab မွ စတင္အသုံးျပဳခဲ့
ပါသည္။

Web Page

၂။ မိမိအေၾကာင္း၊ မိမိရဲ့လုပ္ငန္း၊ စက္ရုံ၊ ထုတ္ကုန္မ်ား အစရွိတဲ့ တင္ျပလုိေသာ အေၾကာင္းရာမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္ကုိ ေခၚဆုိပါတယ္။ Web Page သည္ Internet (Web Site) တြင္ လူအမ်ား ၾကည့္ရႈနုိင္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းရာမ်ား ျဖစ္တယ္၊ Web Page Site တစ္ခု မလုုပ္ၿပီ Home Page တစ္ခုကုိ ပထမဦးစြာျပဳလုပ္ရပါတယ္။ Home Page အတြင္းတြင္ တင္ျပလုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထပ္ဆင့္ၿပီး
Page to Page Hyper Link ( စာမ်က္နွာ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္သြယ္ျခင္း ) ျပဳလုပ္ရပါသည္။

What is HTML? HTML မိတ္ဆက္

၃။ ယေန႕အခါမွာ Internet ဟာအလြန္က်ယ္ျပန္႕လာျပီး လူတိုင္းနီးပါးအသံုးျပဳၾကေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြဟာလည္း Internet ေပၚမွာ ကိုယ္ပိုင္ေနရာမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ Homepage မ်ားကို အလြယ္တကူ ယူေဆာင္ႏိုင္ေလျပီ။ Internet ဆိုတာကို အက်ယ္ရွင္းမေနေတာ့ပါဘူး။ အထက္မွာလည္း ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါၿပီ၊ အလြယ္ရွင္းရရင္ေတာ့ Internet ဆိုတာ ကမာၻ ေပၚရိွ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Network ကြန္ယက္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီလို Information ေတြ ဖလွယ္ဖို႕အတြက္ Web Page ေတြကို ေရးဆြဲရပါတယ္။ Web Page ေရးဆြဲဖို႕ရာအတြက္ HTML ဟာ အဓိက က်ပါတယ္။ ေရးသားထားတဲ့ Web Page ေတြကို Web Browser Software နဲ႕ ၾကည့္ရႈရပါတယ္။ Web Broswer Software ေတြက Internet Explorer နဲ႕ Firefox တို႕က နာမည္ၾကီးေတြပါ။

HTML History

၄။ 1989 ခုက Tim Berners-Lee နဲ႕ Rober Calliau ဟာ Research Documents ေတြကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေကာင္းမြန္ မယ့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္။ ၂ ႏွစ္ ေလာက္ၾကာေတာ့ Berners-Lee ဟာ browser ေတြက ၾကည့္ရႈဖတ္သားႏိုင္ျပီး Tag မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ နည္းပညာတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႕ေနာက္အဲဒီ tage ေတြထဲမွာ Hyper-Link နဲ႕ document အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တဲ့ tag ေတြပါထည့္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ Berners-Lee ရဲ႕ နည္းပညာကို Hyber Text Markup Language ဆိုတဲ့ HTML ပါပဲ။

Tag ဆုိတာဘာလဲ

၅။ Tag ဆိုတာကေတာ့ ရိုးရိုး Text ေတြနဲ႕ HTML code ေတြကို ခြဲျခားလို႕ရေအာင္လုပ္ထားတာပါ။ ဘယ္လိုမ်ဳိးလဲဆိုရင္ေတာ့ This is bold ဆိုရင္ web browser နဲ႕ ၾကည့္ရင္ စာလံုးဟာ bold ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာ အဖြင့္ အပိတ္စားလုံးေရွ့ တို႕ဟာ tag ေတြပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ tag ေတြဟာ အဖြင့္ နဲ႕ အပိတ္ပါ ပါတယ္။ အပိတ္ဆိုရင္ / ေလးခံထားေပးရပါတယ္။

HTML အတြက္ Editor

၆။ HTML အတြက္ Editor ေတြ IDE ေတြအမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Dreamweaver အၾကိဳက္ဆံုးပါပဲ။ သူက HTML မတတ္ရင္ေတာင္ Website တစ္ခုဆြဲလို႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Dreamweaver ကိုသံုးရင္ေတာ့ HTML code ေတြသိလာမွာ မဟုတ္သလို တျခား website ေတြကို ျပင္ရတာလည္းခက္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ သူမ်ားေတြေပးထားတဲ့ website template ကိုျပင္ခ်င္တယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေသေသခ်ာခ်ာ HTML code ေတြကိုသိခ်င္တယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ေလ့လာကာစမွာ Notepad သံုးျပီးေလ့လာပါ။ ေလ့က်င့္ပါ။ HTML က web site ဆြဲရတဲ့ အထဲမွာ အလြယ္ဆံုးနဲ႕ အေျခခံအက်ဆံုးပဲ။ သူ႕ကိုေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ထားမွ တျခား web programming ေတြျဖစ္တဲ့ PHP, ASP.NET , JSP , Ruy On Rail တို႕မွာ အေထာက္အကူျဖစ္မွာပါ။

ေစတနာနဲ႕မွ်ေ၀လိုက္တာပါ

ကိုယ္တိုင္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ 
mail ထဲကရတာပါ။

AddThis Social Bookmark Button
Email this post


Design by Amanda @ Blogger Buster